Statistik Bilangan Pelajar Bagi Tahun 2019

 

pelajar

Jumlah keseluruhan pelajar pada tahun 2019 ialah 167 orang.

Di bawah ialah pecahan dan jumlah pelajar mengikut kelas dan tingkatan

TINGKATAN 1


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 28 orang    27 orang  

 


 

TINGKATAN 2


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 23 orang    26 orang  

 


 

TINGKATAN 3


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 33 orang    29 orang  

 

 

Tarikh kemaskini: Mac 2019